Днес МТИ разполага с:

- Прекрасен екип от 65 квалифицирани служители
- Собствена бизнес сграда със седалище в София
- С търговски и админситартивни офиси
- Семинарна и заседателна зала
- Шоурум
- Оперативни складове – 1680 кв.м.
- Собствен автопарк -  33 автомобила
- Сервизен център
- Дрогерия МЕДИДОМ
Сертифицирана е по ISO 9001:2008 от TUV Rheinland.