Назад


Производител: ANIOS

Surfanios Premium

Биоциден препарат за почистване и дезинфекция на големи повърхности (стълбища, фоайета, коридори и др.) и оборудване в здравни и лечебни заведения. Активно вещество: N - (3 аминопропил) - N - додецилпропан - 1,3 – диамин; Дидецилдиметиламониев хлорид; Начин на употреба: 20 ml от препарата (1 натискане на дозиращата помпа) се разтварят в 8 l вода с температура на водата не по-висока от 60C. Бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно д-е - 0.25% р-р за 15 мин. чрез забърсване. Вирусоцидно д-е -0.25% за 30 минути чрез забърсване. Разходна норма за гладки повърхности- 80 ml/m2.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ