Назад


Производител: MATHYS

Еднополюсна (хеми) биполярна тазобедрена ендопротеза с циментна фиксация

Протезата включва:

-ССА Бедрено стебло за циментно закрепване, право тип  "Мюлер", стандартен офсет;

-Глава биполярна метална: 42мм до 56 мм;

-Бедрена глава , модул. конус 12/14, ø 28 mm;

-Костен цимент полутечен за апликация със спринцовка CEMSYS 3;

-Спринцовка за Костен цимент; 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ