Назад


Каталожен номер: 1400012
Модел: Medonic M 20 S

Производител: BOULE

Автоматичен хематологичен анализатор с диференциално броене от М серия

Автоматичен хематологичен анализатор за 20 изследвани показателя и хистограми за RBC, WBC и PLT.
Вграден адаптер за периферна кръв, удобен за изследване на деца и възрастни с увредени вени.
Вграден модул за автоматично подаване на проби.
Анализатор с висока точност и възпроизводимост.
Автоматична корекция на HGB при много високи стойности на WBC.
Автоматичен качествен контрол.
Само два работни реактиви без съдържание на цианид.
Интерфейс за връзка с информационна система.
ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ