Медицинска Техника Инженеринг" ООД работи всеотдайно за изграждане и поддържане на коректни и дългосрочни взаимоотношения с лечебните заведения в страната като осигурява професионални и комплексни решения за консултация, доставка, сервиз и обучение на медицински изделия с балансирано качество и цена.