Назад
изтегли каталогПроизводител: BORER CHEMIE AG

deconex® DENTAL BB

Дидецилдиметил амониев
хлорид, комплексообразуватели, корозионни инхибитори.
Готов за употреба препарат за дезинфекция и почистване на
висококачествени стоматологични инструменти.
Веднага след използване инструментите се поставят в препарата с
цел предотвратяване засъхване на замърсяванията.
Времето на въздействие трябва да бъде не по-малко от 30 мин.,
а в ултразвукови вани са достатъчни 5 мин.
В зависимост от замърсеността,
разтворът може да бъде използван около една седмица.

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ