Меню Продукти

Назад
изтегли каталог



Производител: SYSTEC

Автоклави вертикални модели Systec V-Series

Лабораторни автоклави модели Systec V-Series: V-40/55/65/75/95/100/120/150, според обема на камерата.     

Вертикални. Подходящи за стерилизация на течности - хранителни среди, буферни разтвори; твърди материали – пипети, филтри, шлаухи; стъклария и пластмасови материали; течни или твърди отпадъци.

Напълно автоматични. Ново поколение, с микропроцесорен контрол и софтуер на работните параметри като регулиране на налягане, температура, време, както и параметрите на опционалните функции (бързо охлаждане, предварителен и последващ вакуум и изсушаване).

Компактни, спестяват място, оптимален капацитет на натоварване.

Има три типа с различни категории на работа:

Тип Systec VX : за всякакви лабораторни приложения, с всякакви възможности за добавяне на допълнителни функции за оптимизиране на процеса, за да може да се проведе удостоверима стерилизация.

Тип Systec VE : за основни лабораторни приложения исреда за стерилизация. С ограничени възможности за добавяне на допълнителни фукции за оптимизиране на процеса;

Тип Systec VB : за приложения при прости процеси. Не се предлагат допълнителни възможности за оптимизиране на процеса.

Типовете Systec VX и VE имат автоматична система за отваряне и затваряне на вратата.  

С няколко вградени програми, според типа автоклав,  стартиращи се с натискане на 1 бутон:

- програми за твърди материали, инструменти, пластмасови изделия, пипети, стъклария; 

програми за твърди отпадъци в чували;

- програми за течни отпадъци–програми за  течности /хранителни среди, разтвори и др./;

- програма „почистване”- тестови програми– индивидуално програмируеми, за повечето типове

Програмите за стерилизация на отпадъци са с пулсово повишаване на температурата с цел ефективно извеждане на въздуха от камера, водещо до редуциране на обема на отпадъка.

Работна температура – избираема от 600С до 1400С, възможност за разширение на диапазона до 1500С.

Работно налягане – избираемо до 4 bar, възможност за разширение на диапазона до 5 bar.

Възможност за избор на стерилизационното време от 1 до 300 мин.

Интегриран вграден паров генератор разположен извън стерилизационната камера, т.е. без нужда от наливане на вода в камерата, нужна за парообразуване, което има следните предимства:

камера без нагревателни елементи и резевоар за мръсна (отработена) вода;

подобрено изтегляне на въздуха от празната камера чрез пулсовото подгряване – бързо достигане на оптималната парова атмосфера ;

по-бързо охлаждане на камерата, т.к. няма необходимост да се охлажда и парогенератора, така се съкращаване продължителността на цикъла;

икономия на вода за охлаждане;-          без необходимост от повторно загряване на парогенератора при следващ цикъл, т.к. парогенераторът не е бил охлаждан;

- икономия на електроенергия за повторно загряване на парогенератора за парообразуване

Вграден кондензатор на изходящата пара/въздух, термостатично регулиран чрез РТ 100 температурен сензор, което води до икономия на използваната за охлаждане вода, предпазва от разпространение в работното помещение на пара и миризми (при стерилизация на отпадъци) след отваряне на капака на автоклава. 

Вградена система за контрол нивото на водата – не позволява загряването на автоклава при недостатъчно за парообразуване количество вода.

Вграден часовник/таймер за настройка час на стартиране на програмата.

Температурен датчик – изключва автоклава в случай на превишаване на зададената температура.

Вграден винтил за свръхналягане – отваря се в случай на свръхналягане в камерата.

Вграден валидационен порт ½’’ за валидиране на процесите с външни температурни сензори.

Вграден RS 232 интерфейс за връзка с компютър и принтер, за пренос и съхранение, респ. печатане на данните от всеки цикъл.

Дигитален дисплей и контролен панел с клавиатура, указващ работна програма, температура, налягане и програмно време и оставащо време.

Камера от електро-полирана неръждаема стомана.

Основна конструкция и корпус от корозионно-резистентна неръждаема стомана.

Възможност за валидиране съгласно добрата лабораторна и производствена практика и предоставяне на DQ/IQ/OQ/PQ валидационни документи.

 

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ